ทัวร์ปีใหม่ 2558
ทัวร์อินเดีย : เบงกอลตะวันตก-โอริสสา 8 วัน บิน 6E

เที่ยวอินเดีย-เทวาลัยอินเดียเบงกอลตะวันตก-โอริสสา 8 วัน บิน 6E

ชมมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งศานตินิเกตัน ถิ่นพำนักของรพินทรนาถฐากูร ชมเมืองเทวลัยสไตล์เบงกอล โดดเด่นด้วยหลังคาทรงโค้งและผนังอิฐเผา ชมเมืองเทวลัยแห่งพระอิศวร "ภูพเนศวร" หรือ ภูพานแห่งพระศิวะ ชมแหล่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาศตวรรษที่ 11 รัตนคีรี ลลิตคีรี อุทัยคีรี ล่องเรือชมธรรมชาติกลางทะเลสาบจิลิกะ ทะเลน้อยริมอ่าวเบงกอล ชมเทวลัยสุริยเทพแห่งโกนาก มรดกโลกและสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของอินเดีย ชมอาคารสถาปัตยกรรมสะท้อนอำนาจของอังกฤษในยุคล่าอาณานิคม


เดินทาง :   26 ธ.ค.57-2 ม.ค 2558


อ่านรายละเอียดทัวร์อินเดียคลิ๊กที่นี่
 
ทัวร์พม่า : เจาะลึกพม่า 6 วัน 5 คืน

ทัวร์พม่า-เที่ยวพม่าเจาะลึกพม่า 6 วัน 5 คืน

นำท่านนมัสการ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า ซึ่งชาวพม่าเองใฝ่ฝันที่จะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 แห่งนี้ให้ครบ  เพื่อชีวิตได้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิต คือ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ชเวซิกอง พระมหามัยมุนี พระธาตุมุเตา และ พระธาตุอินทร์แขวน รวมทั้งชมความสวยงามของทะเลสาปอินเล โดยประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส


เดินทาง : 5 - 10 ธ.ค.2557/ 27 ธ.ค.-1 ม.ค.2558


อ่านโปรแกรมทัวร์พม่าเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่
 
ทัวร์ศรีลังกา : ไข่มุกแห่งมหาสมุทรอินเดีย(ล่องเรือชมปลาวาฬ) 7 วัน 5 คืน

ทัวร์ศรีลังกา-ดูปลาวาฬไข่มุกแห่งมหาสมุทรอินเดีย(ล่องเรือชมปลาวาฬ) 7 วัน 5คืน บิน UL

ทัวร์ศรีลังกา นำท่านเข้าชมเมืองมรดกโลก อนุราชปุระ อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศศรีลังกาที่มีอายุนานถึง 1,500 ปี ชมวัดอิสุรุมุณิยะ และกราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และชมความงดงามของ พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสายะ ต้นแบบพระเจดีย์ทรงโอคว่ำ และสถาปัตยกรรมการก่อสร้างของศาสนสถานที่งดงามและสมบูรณ์ไปด้วยพุทธศิลป์ของลังกาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง พิเศษหนึ่งปีมีเพียงครั้งล่องเรือชมเหล่าปลาวาฬนับร้อยตัวที่น่านน้ำศรีลังกา

เดินทาง : 26 ธ.ค. -1 ม.ค. 2558


อ่านรายละเอียดทัวร์ศรีลังกาคลิกที่นี่