ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ดินแดนแห่งสวรรค์ 7D

เดลลี - ศรีนาคา - บ้านเรือ - เมืองพาฮาลแกม - เมืองกุลมาร์ค - โซโนมาร์ค - โซนนามาร์ค

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง