ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL 2019 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย พระราชวังแวร์ซายส์ บรูจจ์ บรัสเซลล์ สวนเคอเคนฮอฟ อัมสเตอร์ดัม
หมู่บ้านกังหัน และล่องเรือหลังคากระจก ROSADA OUTLET

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง