ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8D

พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-สนามกีฬาโอลิมปิค
จัตุรัสมาเรียน - ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
อินส์บรูค-หลังคาทองคำ-ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล
บ้านเกิดโมสาร์ท - ฮัลล์สตัทท์-เชสกี้ ครุมลอฟ
พิเศษ!! ขาหมูต้นตำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเมี่ยน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง