ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน

- ชมอุทยานเทือกเขาโดโลไมท์ ตามรอยละครลิขิตรัก
- นั่งกระเช้าขึ้นสู่กริลเดอวัลเฟียส
- นั่งรถไฟขึ้นสู่เมืองเซอร์แมท
- ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
- ชมยอดเขากลาเซีย3000

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง