ทัวร์ญี่ปุ่น Komatsu Nagano ซุปตาร์ ลิงจั๊กๆ 6D 4N

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน
เยือนเมืองเก่าซันมาชิซูจิ และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
ฝึกทักษะการเป็นนินจา ณ หมู่บ้านนินจาเด็ก
เยือนหน้าผาโทจินโบ เมืองฟุคุอิ และสวนเค็นโระคุเอนแห่งเมืองคานาซาว่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง