ทัวร์จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ คุณนั่งรถไฟไปคุณหมิง 5 วัน 4 คืน

ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว– อุทยานน้ำหยก -เมืองเก่าลี่เจียง
เมืองลี่เจียง – เมืองต้าลี่ – เมืองเก่าต้าลี่– เจดีย์สามองค์ – ทะเลสาบเอ๋อไห่
อุทยานหินงาม – วัดหยวนทง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง