ทัวร์กัมพูชา เขมร เวียตนาม ลาว 10D 8N

ปอยเปต – พมเปญ - โฮจิมินซิตี้ - กูจี – เสียมราฐ–นครวัด-นครธม- หลวงพระบาง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง